Top 10 Bảng xếp hạng ban ca xeng - Trò chơi ban ca xeng trực tuyến miễn phí

logo

header-ad

Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 14/2014/ TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 14/04/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Thông tư 14/2014/ TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.